Meny
Your Cart
Om du vill delbetala ditt köp eller om du vill leasa som företag, kontakta oss på telefon.

Avtal om distansförsäljning

Fjärrförsäljningsavtal

1. Parter

Detta avtal ingås mellan å ena sidan world of comfort, Ymers Gata 25 A, 215 35 Malmö (nedan kallad "Säljaren") och å andra sidan köparen (nedan kallad "Köparen"), som avser att genomföra ett köp via företagets webbplats.

2. Ämne

Ämnet för detta avtal är att fastställa parternas rättigheter och skyldigheter enligt lagen om konsumentskydd och distansavtalsförordningen, med avseende på försäljning och leverans av produkten vars egenskaper och försäljningspris anges nedan, och som Köparen har beställt via Säljarens webbplats.

3. Beställning

Köparen överför beställningsinformation via Säljarens webbplats och anger de önskade produkterna samt antalet. Genom att göra detta anses Köparen ha godkänt villkoren i detta avtal.

4. Betalning

Köparen förbinder sig att betala det överenskomna priset för de beställda produkterna med hjälp av de betalningsalternativ som anges på webbplatsen.

5. Leverans och Retur

  • Leveransadressen anges av Köparen i beställningen.
  • Produkterna levereras till den angivna leveransadressen med hjälp av ett fraktföretag.
  • Köparen ansvarar för att kontrollera produkterna vid leverans och rapportera eventuella skador eller brister till fraktföretaget.
  • Köparen har rätt att ångra sitt köp och returnera produkterna inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Returvillkoren anges under avsnittet "Ångerrätt och Returpolicy".

6. Tvistlösning

Eventuella tvister som uppstår till följd av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en överenskommelse inte kan nås ska tvisten lösas enligt lagarna i Sverige och genom domstolarna i Stockholm.

7. Övrigt

Detta avtal träder i kraft genom att parterna godkänner det elektroniskt.