Meny
Your Cart
Om du vill delbetala ditt köp eller om du vill leasa som företag, kontakta oss på telefon.

Villkor

Villkor och Bestämmelser

1. Parter

Detta avtal ingås mellan world of comfort, Ymers Gata 25 A, 215 35 Malmö (nedan kallad "Säljaren") å ena sidan, och kunden som avser att göra köp via webbplatsen (nedan kallad "Köparen") å andra sidan.

2. Ämne

Avtalet reglerar köp och leverans av produkter enligt närmare beskrivning och priser som anges på webbplatsen. Avtalet reglerar också de rättigheter och skyldigheter som gäller enligt lagar om konsumentskydd och distansavtalsförordningen.

3. Beställning

Köparen ska välja produkter och kvantitet via webbplatsen och genomföra beställningen. Genom att göra beställningen anses Köparen ha accepterat villkoren i detta avtal.

4. Betalning

Köparen förbinder sig att betala det överenskomna priset för produkterna genom de betalningsmetoder som anges på webbplatsen. Säljaren bekräftar beställningen och skickar produkterna efter att Köparen har uppfyllt betalningsåtagandet.

5. Leverans och Returer

  • Leveransadressen anges av Köparen vid beställningstillfället.
  • Produkterna skickas till Köparens angivna leveransadress med hjälp av ett fraktbolag.
  • Köparen är skyldig att kontrollera produkterna vid leverans och anmäla eventuella skador eller brister till fraktbolaget.
  • Köparen har rätt att returnera produkterna inom 14 dagar utan att ange någon anledning. Retur villkoren anges under "Återbetalning och Retur" avsnittet.

6. Tvister

Eventuella tvister som uppstår från detta avtal ska först lösas genom förhandlingar mellan parterna. Om en överenskommelse inte kan nås, ska tvisten lösas enligt lagarna i Sverige och Stockholms tingsrätt ska ha exklusiv jurisdiktion.

7. Slutbestämmelser

Detta avtal träder i kraft när det godkänns elektroniskt av båda parter.